Baloo-engelsk springer spaniel f. 2011 09 13

Bild
Lord Danny´s a lot like love " Baloo" Under ett år har Baloo erhållit fina utmärkelser och är på väg mot championatet. Det sista måste han dock ta efter fyllda två år.