Välkommen på hundkurs för Marie Larsson! medmarie

Marie & Caizer - Jessica & Bolt

<span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" face="Arial" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" face="Arial" color="#000000"> <p style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;" align="center"> <font size="3"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" face="Arial" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </span> </font> </p> <p style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;" align="center">Höstens kurser startar i augusti, anmäl dig i god tid .</p> <p style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;" align="center">Grundkurs tisdag den 20 augusti kl.19.00</p> <p style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;" align="center">Valpkurs tisdag den 27 augusti kl.18.00</p> <p style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;" align="center">Rallylydnad prel. torsdag den 29 augusti kl.18.00</p> <p style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;" align="center">Agility torsdag den 22 augusti 19.00</p> </font> </span> </font> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" face="Arial" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" face="Arial" color="#000000"> <p style="text-align: -webkit-center;" align="center"> <b style="font-family: "Courier New"; text-align: left;"> </b> </p> </font> </span> </font> </span> <div align="center"> <font size="5" face="Courier New" color="#000000"> <font class="rtb4"> </font> </font> </div> <font size="5" face="Courier New"> </font> <p align="center"> </p> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <p style="text-align: -webkit-center;" align="center"> </p> </font> </span> </font> </span> </font> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </span> </font> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <p style="text-align: -webkit-center;" align="center">Ring för mer information eller titta under <b>flikarna.</b></p> </font> </span> </font> </span> </font> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </span> </font> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> </font> </span> </font> </span> </font> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </span> </font> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </span> </font> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </span> </font> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </span> </font> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </span> </font> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> </font> </span> </font> </span> </font> <div align="center"> <font size="5" face="Courier New"> <b>Varmt välkommen med din anmälan! </b> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> </font> </span> </font> </span> </font> </div> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <p style="text-align: -webkit-center;" align="center">Marie<br /><span class="rtbBox"></span></p> </font> </span> </font> </span> </font> <div align="center"> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> <font class="rtb4"> <b> <span style="font-size: 16pt;" lang="FR"> <a href="tel:076-243 86 96">076-243 86 96</a> </span> </b> </font> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  <font class="rtb4"><b><span style="font-size: 16pt;" lang="FR"><br /></span></b></font></p> </font> </span> </font> </span> </font> </div> <font size="5" face="Courier New"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> </font> </font> </span> </font> <p style="text-align: -webkit-center;" align="center"> <font size="5" face="Courier New"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </font> </span> </font> </font> </span> </font> </font> </span> </font> </font> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </font> </span> </p> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> <font class="rtb4"> <b> <span style="font-size: 16pt;">   </span> </b> </font> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> </font> </font> </span> </p> </font> </span> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> </font> </font> </span> <span class="rtbBox"> </span> <span class="rtbBox"> </span> <span class="rtbBox"> </span> <span class="rtbBox"> </span> <span class="rtbBox"> </span> <span class="rtbBox"> </span> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> </font> </font> </span> </font> </font> <p style="text-align: -webkit-center;" align="center"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <br /> </font> </font> </span> </font> </font> </span> </font> </font> </span> </font> </font> </span> </font> </p> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> </font> </font> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </font> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </font> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </font> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </font> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <p style="text-align: -webkit-center;" align="center"> <br /> </p> </font> </font> </span> </font> </font> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </font> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </font> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" color="#000000"> <font class="rtb5" color="#000000"> <p style="text-align: -webkit-center;" align="center"> </p> </font> </font> </span> <p> </p> </font> </font> </span> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <p> </p> <font class="rtb5" color="#000000"> <p style="text-align: -webkit-center;" align="center"> <br /> </p> <p style="text-align: -webkit-center;" align="center"> <br /> </p> </font> </font> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> </span> <span class="rtbBox"> </span> <span class="rtbBox"> </span> <span class="rtbBox"> </span> <span class="rtbBox"> </span> <span class="rtbBox"> </span> <br /> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> </span> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" color="#000000"> <span class="rtbBox"> </span> </font> </span> <br /> <p align="center"> </p> <font size="3"> <span class="rtbBox" sizcache="0" sizset="41"> <font class="rtb5" sizcache="0" sizset="41" face="Arial" color="#000000"> <span class="rtbBox"> <font class="rtb5" face="Arial" color="#000000"> <font size="2"> <p align="center"> </p> <p align="center"> </p> </font> </font> </span> </font> </span> </font> <div class="skype_c2c_menu_container" id="skype_c2c_menu_container" style="display: none;" onmouseover="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.showMenu(this, event)" onmouseout="SkypeClick2Call.MenuInjectionHandler.hideMenu(event)"> <div class="skype_c2c_menu_click2call"> <a class="skype_c2c_menu_click2call_action" id="skype_c2c_menu_click2call_action">Call</a> </div> <div class="skype_c2c_menu_click2sms"> <a class="skype_c2c_menu_click2sms_action" id="skype_c2c_menu_click2sms_action">Send SMS</a> </div> <div class="skype_c2c_menu_add2skype"> <a class="skype_c2c_menu_add2skype_text" id="skype_c2c_menu_add2skype_text">Add to Skype</a> </div> <div class="skype_c2c_menu_toll_info"> <span class="skype_c2c_menu_toll_callcredit">You'll need Skype Credit</span> <span class="skype_c2c_menu_toll_free">Free via Skype</span> </div> </div>

<br /> <br />